سوختگی صورت ترمیم سوختگیهای عمیق صورت یکی از دقیقترین و حساسترین کارها در رشته جراحی سوختگی و ترمیمی است. این دو بیمار دچار سوختگیهای شدید و وسیع در ناحیه صورت، دستها و تنه شده بودند. یکی دو سال قبل و …

بیشتر بخوانیدبافتن نام و عنوان من بر روي قالي ترکمني توسط بيمار هنرمند و خوش ذوق وضعيت سوختگي بيمار در روز پذيرش در دپارتمان سوختگي بيمارستان امام رضا، مشهد وضعيت دستهاي بيمار بعد از اسکاروتومي و سه روز پانسمان و درست ...

بیشتر بخوانید


سوال: هنگامی که مایع داغ روی کسی می ریزد، چکار کنیم؟ پاسخ: سوختگی با مایعات داغ مانند چای، قهوه، شیر، سوپ و روغن داغ بسیار شایع است. بنا بر این، هر فردی باید اقدام مناسب در برابر این نوع سوختگی …

بیشتر بخوانید