یک فصل از یک کتاب 3

کتاب مرچع جراحی سابیستون یکی از معتبرترین رفرنسهای جراحی دنیاست. فصل سوختگی چاپ بیستم این کتاب را Marc G. Jeschke و David N. Herndon نگاشته اند. دو اندیشمند بزرگ که تعداد ارجاعات به مقالات نفر اول بیش از 25 هزار مورد و برای پروفسور هرندون بیش از 55 هزار مورد است. جالب است که اگر چه هر دوی این بزرگواران جراح هستند، ولی علاقه شدیدی به مباحث پایه مانند مکانیسمهای سلولی و فرآیندهای التهاب و ترمبم زخم دارند. به همین دلیل، این فصل از کتاب به توصیف نسبتا مفصلی از فیزیوپاتولوژی سوختگی می پردازد. بی راه نیست اگر بگوییم در این فصل مباحث پایه کتاب Total Burn Care به اختصار بازگویی شده اند. این فصل از کتاب را به پیوست تقدیم خوانندگان عزیز می نماییم.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن