سوالات پر تکرار

سوال: هنگامی که مایع داغ روی کسی می ریزد، چکار کنیم؟ پاسخ: سوختگی با مایعات داغ مانند چای، قهوه، شیر، سوپ و روغن داغ بسیار شایع است. بنا بر این، هر فردی باید اقدام مناسب در برابر این نوع سوختگی را بداند: 1- خونسردی خود را حفظ کنید، هر گونه دستپاچگی و عجله ممکن است …

سوالات پر تکرار ادامه مطلب »