اول دی ماه، روز ملی پیشگیری از سوختگی

هر سال حدود 2000 هموطن ما در اثر سوختگی جان خود را از دست می دهند، حدود 50 هزار نفر به دلیل سوختگی شدید در بیمارستان بستری می شوند و هزاران نفر دیگر برای همه عمر از عوارض و معلولیتهای ناشی از سوختگی در عذاب هستند. بیش از 80 درصد سوختگیها قابل پیشگیری هستند، اگر …

اول دی ماه، روز ملی پیشگیری از سوختگی ادامه مطلب »