سوختگی صورت

سوختگی صورت ترمیم سوختگیهای عمیق صورت یکی از دقیقترین و حساسترین کارها در رشته جراحی سوختگی و ترمیمی است. این دو بیمار دچار سوختگیهای شدید و وسیع در ناحیه صورت، دستها و تنه شده بودند. یکی دو سال قبل و دومی سه سال قبل عمل جراحی شده اند. در طی این مدت بصورت دوره ای …

سوختگی صورت ادامه مطلب »