يک فصل از يک کتاب 2

درمان جامع سوختگی (Total Burn Care) کتاب درمان جامع سوختگي (Total Burn Care) از انتشارات الزوير و با ويراستاري آقاي دکتر هرندون (David N. Herndom) جامعترين مرجع مراقبت و درمان سوختگي مي باشد. در حال حاضر ويراست پنجم اين کتاب در دسترس است. مطالعه آن را به همه کساني که مراقبت و درمان سوختگي را …

يک فصل از يک کتاب 2 ادامه مطلب »