سوختگی شیمیایی چیست؟

سوختگی شیمیایی عبارتست از آسیب به پوست، چشم، دهان یا اندام های داخلی که در اثر تماس با یک ماده خورنده ایجاد می شود. گاهی به آن سوختگی سوزاننده نیز می گویند. سوختگی شیمیایی می تواند در خانه، محل کار یا مدرسه اتفاق افتد. این موارد ناشی از تصادف یا حمله هستند. اگرچه در ایالت …

سوختگی شیمیایی چیست؟ ادامه مطلب »