ماه: خرداد 1400

یک فصل از یک کتاب 3

کتاب مرچع جراحی سابیستون یکی از معتبرترین رفرنسهای جراحی دنیاست. فصل سوختگی چاپ بیستم این کتاب را Marc G. Jeschke و David N. Herndon نگاشته اند. دو اندیشمند بزرگ که تعداد ارجاعات به مقالات نفر اول بیش از 25 هزار مورد و برای پروفسور هرندون بیش از 55 هزار مورد است. جالب است که اگر …

یک فصل از یک کتاب 3 ادامه مطلب »

مقالات من

1. Antibiotic Resistance Pattern Among Staphylococcus aureus Isolated From Wound Cultures in Burn Patients: A Five-Year Study 2. The effect of rehabilitation education through social media on the quality of life in burn patients: a randomized, controlled, clinical trial 3. مروري بر یافته هاي جدید در خصوص”استراتژي“ انتقال خون در بیماران سوختگی شدید: آستانه بهینه …

مقالات من ادامه مطلب »

به بالای صفحه بردن