گالری تصاویر جراحی سوختگی و ترمیمی

1) کودک ۷ ساله با آسیب عمیق ناشی از واژگونی موتور سیکلت

کودک ۷ ساله با آسیب عمیق ناشی از واژگونی موتور سیکلت، در سمت راست مقدار زیادی از بافت پیشانی و پوست سر از بین رفته است.
در یک قسمت به طول ۶ و عرض ۱ تا ۴ سانتیمتر استخوان سر پیداست و در معرض عفونت قرار دارد.
در این بیمار سعی شده است با تکنیک گرفت هم قسمتی که استخوان بیرون است پوشانده شود و هم این زخم در قسمت پوست سر اگر گرفت شود، مو نخواهد داشت و طوری طراحی شده است که با استفاده از بافتهای اطراف دارای پوشش مو دار باشد

 

 

عکس دو ماه بعد بیمار


2) کنتراکچر شدید انگشتان ۴ و ۵ ناشی از سوختگی عمقی

کنتراکچر شدید انگشتان ۴ و ۵ ناشی از سوختگی عمقی که بخوبی درمان نشده است. اصلاح کنتراکچر در یک جلسه عمل جراحی انجام و عملکرد انگشتان به حالت طبیعی برگشته است.


3) بازسازی اسکار لب تحتانی بعد از سوختگی شدید

 

بازسازی اسکار لب تحتانی بعد از سوختگی شدید

 

تصویر بعد از بازسازی


4) ترمیم زخم بستر ناحیه ایسکیوم با فلپ

این بیمار مدت دو سال مبتلا به زخم بستر بوده و با انواع درمانها بهبود نیافته

 

ترمیم زخم بستر ناحیه ایسکیوم با فلپ. این بیمار مدت دو سال مبتلا به زخم بستر بوده و با انواع درمانها بهبود نیافته است.

 

بهبود زخم


5) فاشئیت نکروزان وسیع

فاشئیت نکروزان وسیع که تمام پوست اندام تحتانی راست بجز ناحیه زانو از بین رفته است. تمام نواحی با گرفت مش شده پوشانده شده است

 

فاشئیت نکروزان وسیع که تمام پوست اندام تحتانی راست بجز ناحیه زانو از بین رفته است. تمام نواحی با گرفت مش شده پوشانده شده است

 

تصویر یکسال بعد بیمار را هم ملاحظه می فرمائید.


6) سوختگی کامل صورت

سوختگی کامل صورت، تمام صورت پیوند پوست شده است، اقدامات درمانی تکمیلی تقریبا در حال اتمام است بینی نیاز به اقدام اصلاحی دارد

 

سوختگی کامل صورت، تمام صورت پیوند پوست شده است، اقدامات درمانی تکمیلی تقریبا در حال اتمام است بینی نیاز به اقدام اصلاحی دارد


7) سوختگی وسیع صورت

سوختگی وسیع صورت ناشی از انفجار دستگاه فتوکپی، تمام صورت این بیمار شامل پیشانی، گونه ها، پلک های فوقانی، بینی و چانه پیوند پوست شده است‌. این تصویر دو سال بعد است

 

سوختگی وسیع صورت ناشی از انفجار دستگاه فتوکپی، تمام صورت این بیمار شامل پیشانی، گونه ها، پلک های فوقانی، بینی و چانه پیوند پوست شده است‌. این تصویر دو سال بعد است


8) سوختگی وسیع صورت

سوختگی وسیع صورت، تمام صورت گرفت شده است. تصویر بیمار دو سال بعد و با طی کردن کامل مراحل درمان

 

سوختگی وسیع صورت، تمام صورت گرفت شده است. تصویر بیمار دو سال بعد و با طی کردن کامل مراحل درمان


9) سوختگی عمیق دستها

سوختگی عمیق دستها، به علت عمق زیاد سوختگی و به جهت درمان سندرم کمپارتمان بیمار اسکاروتومی شده است. تصویر بیمار را یک هفته بعد از گرفت و یکسال بعد مشاهده می فرمایید

 

سوختگی عمیق دستها، به علت عمق زیاد سوختگی و به جهت درمان سندرم کمپارتمان بیمار اسکاروتومی شده است. تصویر بیمار را یک هفته بعد از گرفت و یکسال بعد مشاهده می فرمایید

 

تصویر بیمار را یک هفته بعد از گرفت

 

تصویر بیمار را یک سال بعد از گرفت


10) آسیب تخریب کننده ناحیه پرینه و کشاله ران

آسیب تخریب کننده ناحیه پرینه و کشاله ران در اثر شلیک تفنگ شکاری، بازسازی با فلپ و گرفت انجام شده است.


 

آسیب تخریب کننده ناحیه پرینه و کشاله ران در اثر شلیک تفنگ شکاری، بازسازی با فلپ و گرفت انجام شده است.


11) زخم بستر ناحیه ایسکیوم

زخم بستر ناحیه ایسکیوم و باز سازی با اینفریور گلوتئال آرتری پرفوراتور فلپ

 

زخم بستر ناحیه ایسکیوم و باز سازی با اینفریور گلوتئال آرتری پرفوراتور فلپ


12) سینوس پیلونیدال بهبود نیافته

سینوس پیلونیدال بهبود نیافته، این بیمار دو سال قبل سینوس پیلونیدال عمل کرده است و محل زخم کوچک شده است ولی علیرغم انواع درمانها بسته نشده است. ترمیم با فلپ لیمبرگ

 

سینوس پیلونیدال بهبود نیافته، این بیمار دو سال قبل سینوس پیلونیدال عمل کرده است و محل زخم کوچک شده است ولی علیرغم انواع درمانها بسته نشده است. ترمیم با فلپ لیمبرگ


13) کنده شدن وسیع پوست اندام تحتانی

کنده شدن وسیع پوست اندام تحتانی همراه با بافت زیر جلدی در اثر تصادف

 

کنده شدن وسیع پوست اندام تحتانی همراه با بافت زیر جلدی در اثر تصادف
(Degloving injury)

 

دبریدمان و پاکسازی زخم و حذف تمام بافتهای مرده و پیوند پوست

 

تصویر یکسال بعد بیمار


14) سوختگی درجه دو سطحی

سوختگی درجه دو سطحی، میددرمال و اندکی عمقی کودک درمان با دبریدمان ظریف، آمنیون گذاری و اقدامات تکمیلی بعدی. سیر درمان هنوز تکمیل نشده است.

 

سوختگی درجه دو سطحی، میددرمال و اندکی عمقی کودک درمان با دبریدمان ظریف، آمنیون گذاری و اقدامات تکمیلی بعدی. سیر درمان هنوز تکمیل نشده است.

 

سوختگی درجه دو سطحی، میددرمال و اندکی عمقی کودک درمان با دبریدمان ظریف، آمنیون گذاری و اقدامات تکمیلی بعدی. سیر درمان هنوز تکمیل نشده است.


15) زخم بستر ناحیه ساکروم

زخم بستر ناحیه ساکروم همرا با آبسه پارا اسپینال وسیع که تا ۱۰ سانتیمتر بالاتر از زخم ادامه داشت، ترمیم زخم با فلپ روتیشنال و پاکسازی و ترمیم کاویته آبسه در یک جلسه

 

زخم بستر ناحیه ساکروم همرا با آبسه پارا اسپینال وسیع که تا ۱۰ سانتیمتر بالاتر از زخم ادامه داشت، ترمیم زخم با فلپ روتیشنال و پاکسازی و ترمیم کاویته آبسه در یک جلسه


16) گانگرن فورنیه

گانگرن فورنیه، باز سازی ساک اسکروتوم با بافتهای اطراف و فلپهای لوکال


17) اکتروپیون پلک فوقانی

اکتروپیون پلک فوقانی ناشی از سوختگی شدید درمان نشده، بازسازی پلک و اصلاح اکتروپیون

 

اکتروپیون پلک فوقانی ناشی از سوختگی شدید درمان نشده، بازسازی پلک و اصلاح اکتروپیون


18) سوختگی وسیع صورت، درمان غیر جراحی

سوختگی وسیع صورت، درمان غیر جراحی


19) سوختگی درجه دو سطحی و عمقی صورت

سوختگی درجه دو سطحی و عمقی صورت، بنا به اصرار خانواده درمان غیر جراحی برای بیمار انتخاب شد. البته در زخمهای کاملا عمقی درمان غیر جراحی همیشه به این خوبی نتیجه نمی دهد

 

سوختگی درجه دو سطحی و عمقی صورت، بنا به اصرار خانواده درمان غیر جراحی برای بیمار انتخاب شد. البته در زخمهای کاملا عمقی درمان غیر جراحی همیشه به این خوبی نتیجه نمی دهد


20) سوختگی درجه دو صورت

سوختگی درجه دو صورت، درمان با هیدروژل، تصویر ده روز و دو ماه بعد بیمار را هم ملاحظه می فرمایید

 

سوختگی درجه دو صورت، درمان با هیدروژل، تصویر ده روز و دو ماه بعد بیمار را هم ملاحظه می فرمایید

 

تصویر ده روز بعد

 

دو ماه بعد بیمار


21) سوختگی صورت با بخار آب جوش

سوختگی صورت با بخار آب جوش , درمان با هیدروژل

 

سوختگی صورت با بخار آب جوش , درمان با هیدروژل

 

تصویر یک هفته بعد

 

تصویر بیمار یک ماه بعد


22) سوختگی عمیق موضعی در اثر برق گرفتگی

سوختگی عمیق موضعی در اثر برق گرفتگی , بیمار حین کار دچار سوختگی شده که با استفاده از فلپ ها موضعی با حفظ همرنگی فلپ و مو ها با صورت .

 

سوختگی عمیق موضعی در اثر برق گرفتگی , بیمار حین کار دچار سوختگی شده که با استفاده از فلپ ها موضعی با حفظ همرنگی فلپ و مو ها با صورت .


23) کنترکچر انگشتان سه و چهار اصلاح شده

 

 

کنترکچر انگشتان سه و چهار اصلاح شده


24) اسکار کنترکچر وسیع اندام فوقانی

اسکار کنترکچر وسیع اندام فوقانی که با استفاده از فلپ ها متعدد ترمیم شده است

 

اسکار کنترکچر وسیع اندام فوقانی که با استفاده از فلپ ها متعدد ترمیم شده است


25) دیفکت وسیع جدار شکم

دیفکت وسیع جدار شکم در بیمار سرطانی و کاندید شیمی درمانی که در اثر عفونت جدار شکم بعد از جراحی ایجاد شده است و با فلپ ترمیم شده است.

 

دیفکت وسیع جدار شکم در بیمار سرطانی و کاندید شیمی درمانی که در اثر عفونت جدار شکم بعد از جراحی ایجاد شده است و با فلپ ترمیم شده است.

به بالای صفحه بردن